Mikä laki?

Laki parantaa kansalaisen tiedonsaantioikeutta. Rekisterinpitäjälle, eli yrityksille tuli velvollisuus kertoa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla miten henkilön tietoja käsitellään. Tämä onkin kansalaisen näkökulmasta kriittistä, sillä henkilötiedot ovat kuin maksuväline: niitä on käsiteltävä samalla huolellisuudella kuin käsittelemme vaikkapa rahaa.

Henkilötietojen käsittelystä kulloisessakin organisaatiossa kerrotaan tietosuojaselosteella, jonka on täytettävä tietyt informointiin liittyvät velvoitteet.

Uudet oikeudet

Asetuksen myötä kansalaiselle tulee oikeus tulla unohdetuksi, oikeus saada tietää tietoturvaloukkauksesta, oikeus saada tietonsa siirrettyä järjestelmästä toiseen ja oikeus kääntyä oman maan tietosuojaviranomaisten puoleen, vaikka tietosuojaan liittyvä ongelma olisi ulkomailla.

Tarkista yrityksen tietosuojavalmius: tietosuojavastuu.fi